slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
1 2 3
PROMOCJA TRWA
JESZCZE TYLKO 2 TYGODNIE
   
Aktualności :: Przetarg na remont biegów schodowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „GOŁĘBIÓW II” im. Ignacego Paderewskiego  w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9, ogłasza przetarg nieograniczony na WYKONANIE KAPITALNEGO REMONTU BIEGÓW SCHODOWYCH, PODESTÓW I MURKÓW OPOROWYCH NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SM „GOŁĘBIÓW II”.

Dokumenty przetargowe należy uzyskać w siedzibie SM „GOŁĘBIÓW II”  przy ul. Paderewskiego 9 w Dziale Administracji, nr tel.: 48 383 07 44. 
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Włodzimierz Domański, nr tel. j/w.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2 100,00 zł.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie kapitalnego remontu biegów schodowych, podestów i murków oporowych” w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 6.08.2013 r. do godziny 10:45. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08.2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „GOŁĘBIÓW II”, ul. Paderewskiego 9, 26-600 Radom w Sali Konferencyjnej.

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług SM „GOŁĘBIÓW II” z dnia 8 maja 2013 r.   
Wróć